Unfortunately, the content of this page is not translated into the language of your choice. You are viewing the content in Czech language

You are here:

Historické centrum města Písek

Krásné historické městečko.

Ačkoliv není Písek obrovské město, svým klidem a zachovalými historickými domy si získává přízeň mnoha turistů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1243.

Písek je centrem kulturního a uměleckého dění. Město má několik přízvisek: jihočeské Atény, město škol a studentů, město penzistů, Mekka houslistů, město v moři lesů. 

Dominantou Písku je kamenný most, který je nejstarším mostem v České republice. Město se pyšní také dalšími zajímavostmi: 

  • Písek byl pravděpodobně prvním českým městem, kde byly zřízeny husitské kádě, kam obyvatelé odevzdávali své cennosti.
  • Písek se stal prvním místem v Čechách, kde se zřídilo stálé veřejné elektrické osvětlení – 23. června 1887 František Křižík osvětlil centrum města a radní od něj posléze tuto novinku odkoupili.
  • Samostatná Československá republika byla v Písku vyhlášena již 14. října 1918, tedy o 2 týdny dříve než v ostatních částech země.